Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

LOB fotoalbums
 

Eiropas BirdLife International partnerorganizāciju tikšanās Slovēnijā, 13.-15.10.2006.

Foto : Edmunds Račinskis


Norvēģijas Ornitoloģijas biedrības stends partnerorganizāciju "tirdziņā"

Konferences noslēgumā (no kreisās) - BirdLife International direktors Maiks Rands, priekšsēdētājs Pīters Šeijs, Eiropas Komitejas vadītājs Mika Asikainens un Slovēnijas Ornitoloģijas biedrības direktors Andrejs Medveds

Eiropas Komitejas jaunievēlētie dalībnieki

Eiropas Komitejas vēlēšanu komisija apkopo rezultātus

Konferences dalībnieki vienojas kopīgam fotouzņēmumam

Diskusijas vadītājs Marko Lambertīnī pieraksta dalībieku idejas

Diskusija par migrējošo putnu izpētes kampaņas nepieciešamību Eiropā

Plenārsesijas laikā

Skats no partnerorganizāciju "tirdziņa"

Pītera Šeija uzruna konferences dalībniekiem