Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

LOB fotoalbums
 

Otrais seminārs "Dabas daudzveidības saglabāšana lauku ainavā"

Semināra mērķis bija sekmēt lauksaimnieku un lauksaimniecības konsultantu, kā arī vides nevalstisko organizāciju izpratni par videi draudzīgu saimniekošanu laukos. Īpaša uzmanība tika veltīta Latvijas Lauku attīstības plānā iekļauto agrovides pasākumu īstenošanas iespējām Latvijā. Tika iepazīta arī Somijas lauksaimnieku pieredze.

Seminārā piedalījās 35 dalībnieki, un pieredzē dalījās lektori no Zemkopības ministrijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes, Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacijas, Latvijas Dabas fonda, kā arī lektori no Somijas lauksaimnieku organizācijām.