Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

LOB goda biedri
 

Foto: Dmitrijs Boiko

Zigrīda Jansone

Dzimusi 1937. gada 9. janvārī, par LOB goda biedri ievēlēta 2004. gadā.

Z. Jansone vairāk nekā 40 gadus pasniegusi dabas zinības Cieceres internātpamatskolā, tajā pašā laikā ik brīvs brīdis pavadīts dabā, pētot putnus. Viņa atzīst, ka nopietna interese par putniem sākusies ar somzīlītēm, 70. gados. Kopš tā laika gan putnu izpētes un aizsardzības labā, gan sabiedrības izglītošanā un iesaistīšanā paveikts apbrīnojami daudz.

Z. Jansone aktīvi iesaistījusies meža mikroliegumu (ērgļiem, melnajiem stārķiem u.c.) izveidē vismaz 20 mežniecībās un devusi nozīmīgu ieguldījumu Sātiņu dīķu lieguma un Zvārdes dabas parka izveidošanā. Kopš 1999. gada Z. Jansone vada LOB Saldus reģionālo grupu, bijusi abu Latvijas ligzdojošo putnu atlantu koordinatore Saldus rajonā un jau 10 gadus regulāri raksta par dabu vietējā laikraksta “Saldus zeme” dabas lapā “Dzērveņstīga”.

 

Foto: Gunta Strazda

Māris Strazds

Dzimis 1960. g. 21. jūnijā, par LOB goda biedru ievēlēts 2008. gadā.

Māris Strazds devis lielu ieguldījumu ne tikai Latvijas putnu izpētē un aizsardzībā, bet arī LOB izaugsmē un sabiedrības izglītošanā. M. Strazds bija pirmais LOB direktors (no 1994. līdz 2002. gadam). Viņš bijis viens no pirmā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta koordinatoriem (un arī grāmatas autoriem), arī Eiropas ligzdojošo putnu atlanta reģionālais koordinators un otrā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta pirmais koordinators.

Galvenā putnu suga, ar kuras izpēti un aizsardzību M. Strazds nodarbojies, ir melnais stārķis, bet nozīmīgs bijis arī M. Strazda ieguldījums medņu pētījumos.

M. Strazds daudz darbojies mežu aizsardzībā. Kā LOB pārstāvis viņš piedalījies vairāku ar dabas aizsardzību mežos saistītu normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas mežu izciršanai, 2001.g. uzsāka akciju "Cirvis 200X". M. Strazds ir Latvijas FSC standarta izstrādes vadības grupas loceklis (kopš 1995. g.), LR Zemkopības ministrijas mežu konsultatīvās padomes loceklis (kopš 2000. g.), BirdLife International Eiropas mežu darba grupas loceklis (kopš 2002. g.) un oficiālais novērotājs BirdLife International Eiropas Komisijas Mežsaimniecības un korķa konsultatīvajā padomē.

Sabiedrības izglītošanai M. Strazds būdams LOB direktors organizējis lekcijas, ekskursijas un nometnes. Viņš ir arī līdzautors grāmatām "Putni pilsētā" (1988) un "Latvijas ligzdojošo putnu atlants 1980-1984" (1989), redaktors grāmatām "Latvijas meža putni" (1996 un 2001), "Latvijas lauku putni" (1998), "Latvijas ūdeņu putni" (1999) un "Ķemeru nacionālā parka putni" (2006).

 

 

Foto: Māra Janaus

Jānis Vīksne

Dzimis 1936. gada 18. septembrī, par LOB goda biedru ievēlēts 2008. gadā.

Jānis Vīksne bijis LOB prezidents kopš tās dibināšanas 1985. līdz 2008. gadam. Devis lielu ieguldījumu putnu izpētē un aizsardzībā, kā arī sabiedrības izglītošanā.

Kopš 1953. gada J. Vīksne strādā Latvijas Universitātes (agrāk - Zinātņu akadēmijas) Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijā (šobrīd - vadītājs). Viņa pētījumi saistīti gk. ar putnu populāciju ekoloģiju (modeļsuga - lielais ķīris), migrācijām, sugu dzīvesvietu ietilpības palielināšanas problēmām.

J. Vīksne ir Starptautiskās Ornitoloģiskās Komitejas loceklis (kopš 1994. g.), Wetlands International Latvijas Republikas delegāts (kopš 1991. g.), Baltijas putnu migrāciju pētniecības komisijas priekšsēdētāja vietnieks (no 1978. līdz 1995.g.), Ziemeļeirāzijas Ornitoloģiskās komitejas loceklis (kopš 2001. g.).

J. Vīksne ir redaktors grāmatām "Laucis Latvijā" (krievu val.; 1973), "Latvijas putni. Teritoriālais izvietojums un skaits" (krievu val.; 1983), "Migrējošo pīļu populāciju ekoloģijas Latvijā" (1986), "Latvijas ligzdojošo putnu atlants 1980-1984"(1989) u.c.

Sevišķi liels ir bijis J. Vīksnes ieguldījums mednieku izglītošanā, sagatavojot publikācijas par medījamo putnu noteikšanu un pīļu mākslīgo ligzdvietu izgatavošanu.

J. Vīksne arī piedalās ar lekcijām LU Bioloģijas fakultātes maģistrantūras lekciju kursos un ir vadījis trīs disertācijas (Jāņa Priednieka, Māras Janaus un Uģa Bergmaņa).

 

________________________________________________________________

Atbilstoši Latvijas Ornitoloģijas biedrības statūtiem (55. punkts), "par LOB goda biedriem var kļūt Latvijas un citu valstu zinātnieki, kā arī personas, kas devušas būtisku ieguldījumu ornitoloģijas attīstībā un putnu aizsardzībā. Goda biedriem izsniedz attiecīgu diplomu un viņiem ir tādas pat tiesības kā citiem biedriem, bet nav jāmaksā biedra nauda. Goda biedru kandidātus izvirza padomes sēde, bet lēmumu par goda biedra uzņemšanu pieņem biedru kopsapulce".