Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Ligzdojošo putnu monitorings
 

Dzeltenā cielava. Foto: Ainārs Auniņš

Par programmu

Latvijas Ligzdojošo putnu monitorings uzsākts 2005. gadā, ar mērķi iegūt informāciju par Latvijā ligzdojošo putnu populācijas lielumiem un to izmaiņām. Monitoringa programmas ietvaros ik gadus tiek organizētas ligzdojošo putnu uzskaites pastāvīgos maršrutos un veikta putnu uzskaitēs iegūto datu apstrāde un analīze.

Lasīt vairāk

 

Aicinām iesaistīties ligzdojošo putnu monitoringā!

Programmā var piedalīties ikviens, kurš labi pazīst lielāko daļu Latvijas ligzdojošo putnu sugu gan pēc izskata, gan pēc balss. Lai pieteiktos dalībai uzskaitēs, jāizvēlas viens vai vairāki no neaizņemtajiem (sk. karti) uzskaišu kvadrātiem, jāaizpilda pieteikšanās anketa, un un jānosūta elektroniski Ievai Mārdegai uz e-pastu ieva@lob.lv vai pa pastu uz LOB adresi: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010.

 

Rezultāti

2005. gadā monitoringa programmā piedalījās 20 dalībnieki, kas iesniedza datus par 25 uzskaišu maršrutiem visā valsts teritorijā. Šo datu analīzes rezultāti atrodami šeit.

Pašlaik ligzdojošo putnu monitoringā piedalās ap 40 dalībnieku gandrīz 50 uzskaišu maršrutos. Monitorings dod informāciju par vairāk kā 90 putnu sugu skaita izmaiņu tendencēm. Vairāk par rezultātiem un jaunumiem programmā lasiet šeit:

 • rezultāti pēc 2008. gada sezonas,

 • rezultāti pēc 2009. gada sezonas,

 • rezultāti pēc 2011. gada sezonas,

 • rezultāti pēc 2012. gada sezonas.

   

  Programmā ievāktie dati tiek izmantoti arī putnu populāciju izmaiņu novērtējumam Eiropas mērogā, piedaloties Paneiropas parasto putnu monitoringa programmā. Par jaunākajām izmaiņām Eiropas putnu populācijās lasiet šeit:

 • 2008. gada ziņojums (par periodu līdz 2006. gadam),

 • 2008. gada buklets,

 • 2010. gada ziņojums (par periodu līdz 2008. gadam),

 • 2010. gada buklets,

 • 2011. gada ziņojums (par periodu līdz 2009. gadam),

 • 2011. gada buklets,

 • 2012. gada ziņojums (par periodu līdz 2010. gadam),

 • 2012. gada buklets,

 • 2013. gada ziņojums (par periodu līdz 2011. gadam),

 • 2013. gada buklets.

   

  Lejupielādējami dokumenti

  Uzskaišu metodika

  Pieteikšanās anketa

  Putnu pazīšanas pašnovērtējuma anketa

  Uzskaites anketa (pdf un xls formātā), ieteikumi anketu un karšu aizpildīšanai (JAUNS)

   

  Biežāk uzdotie jautājumi

  Uzskaišu koordinatoru atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem meklējiet šeit.

   


  Programmas zinātniskais vadītājs: Ainārs Auniņš, e-pasts: dubults@lanet.lv, tālr.: 67509988 

  Programmas koordinatore: Ieva Mārdega, e-pasts: ieva@lob.lv, tālr.: 29246443 

  Atbalstītāji: Zemkopības ministrija atbalstīja ligzdojošo putnu monitoringu 2012. un 2013. gadā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (Valsts bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma) atbalstīja ligzdojošo putnu monitoringu 2006. gadā, Latvijas Vides aizsardzības fonds atbalstīja četru apmācības nometņu rīkošanu potenciālajiem uzskaišu dalībniekiem 2005. gadā un ligzdojošo putnu monitoringu 2008. un 2009. gadā.

 •