Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Par Latvijas Ornitoloģijas biedrību
 

Baltā cielava - Latvijas nacionālais putns un LOB simbols.
Foto: A. Dimperāns/birdphoto.lv

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir 1985. gadā dibināta sabiedriska organizācija, kurā var iestāties ikviens interesents.

Biedrības  misija saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. Pārskatu par biedrības paveikto no 1985. līdz 2005. gadam atradīsiet šeit.

2012. g. beigās LOB bija 439 biedri – dažādu profesiju un vecumu cilvēki, kurus vieno interese par putniem, to izpēti un aizsardzību. LOB darbu vada padome deviņu kopsapulces ievēlētu biedru sastāvā. Ikdienas darbu veic biedrības valde un darbinieki. Biedrības naudas līdzekļus veido projektu īstenošanai piesaistītais finansējums, privātpersonu un organizāciju ziedojumi, kā arī biedru naudas.

Kopš 1994. gada biedrība Latvijā pārstāv starptautisko putnu aizsardzības organizāciju savienību BirdLife International un kopš 2001. gada ir pilntiesīgs BirdLife partneris.

LOB veic savvaļas putnu izpētes un saglabāšanas, kā arī biedru un plašākas sabiedrības izglītošanas projektus un pasākumus, izdod žurnālu “Putni dabā”, sadarbojas ar valsts un sabiedriskām dabas aizsardzības organizācijām.

LOB darbojas saskaņā ar tās statūtiem.