Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Lai kļūtu par LOB biedru, nav obligāti aktīvi jāiesaistās kādā no biedrības projektiem. Nav svarīgi pat tas, vai Jūs pazīstat putnus. Svarīgāk ir, ka Jums nav vienaldzīgs viņu liktenis. Maksājot biedru naudu Jūs atbalstāt tos, kuri mēģina ietekmēt valdības lēmumus vai pēta putnus. LOB biedri ir dažāda vecuma un profesiju pārstāvji - profesionāli ornitologi, mežkopji, zemnieki, skolotāji, skolnieki, studenti, uzņēmēji, pensionāri u.c., un mums ir svarīgs katrs biedrs. Jo vairāk biedru, jo lielāka būs biedrības ietekme dabas aizsardzībā, jo grūtāk būs valstiskām instancēm nerēķināties ar mūsu viedokli.

LOB biedri:
• bez maksas saņem biedrības žurnālu "Putni dabā" un citus informatīvos materiālus par putnu tēmu,
• saņem atlaides, piedaloties LOB uzņēmuma SIA "Motacilla" rīkotajās eksursijās un iepērkoties "Motacilla" veikalā
• var iesaistīties LOB programmās un projektos,
Kā kļūt par LOB biedru?
Par LOB biedru var kļūt jebkurš interesents, samaksājot biedru naudu un aizpildot anketu. Aizpildīto anektu, lūdzu, nosūtiet uz e-pastu putni@lob.lv vai izdrukājiet un atsūtiet pa pastu: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010.

Samaksāt biedru naudu var ar pārskaitījumu:

Latvijas Ornitoloģijas biedrībai

reģ. nr. 40008002230

Swedbank, HABALV22

konta numurs: LV34HABA000140J035491

Biedra nauda (no 2014. gada 1. janvāra):
• Pieaugušajiem: 15,00 EUR gadā.
• Jauniešiem līdz 21 gada vecumam un pensionāriem: 5,00 EUR gadā.
• Biedriem ar ārzemju adresi: 30,00 EUR gadā.
• Ģimenes biedri: šai biedru grupai ir kopēja pasta adrese, uz kuru pienāk visi sūtījumi vienā eksemplārā, bet katram ir pilntiesīga LOB biedra statuss. Šie biedri maksā vienu pilnu biedru naudu (15,00 EUR) un 1,00 EUR par katru nākamo biedru.
• Skolu grupa: šajā kategorijā ietilpst viens pieaugušais un vismaz pieci skolēni. Vadītājs maksā 9,00 EUR gadā. Skolēni var kļūt par LOB biedriem, ja to vēlās, maksājot jaunieša biedru naudu 5,00 EUR gadā.
• Mūža biedri: par tādu kļūst, samaksājot biedra naudu par turpmākajiem 25 gadiem (biedra nauda vairs nav jāmaksā arī pēc šī laika).
Biedra nauda (līdz 2013. gada 31. decembrim):
• Pieaugušajiem: Ls 10,00 gadā
• Jauniešiem līdz 21 gada vecumam un pensionāriem: Ls 3,00 gadā
• Biedriem ar ārzemju adresi: Ls 20,00 gadā
• Ģimenes biedri: šai biedru grupai ir kopēja pasta adrese, uz kuru pienāk visi sūtījumi vienā eksemplārā, bet katram ir pilntiesīga LOB biedra statuss. Šie biedri maksā vienu pilnu biedru naudu (Ls 10,00) un Ls 1,00 par katru nākamo biedru.
• Skolu grupa: šajā kategorijā ietilpst viens pieaugušais un vismaz pieci skolēni. Vadītājs maksā Ls 6,00 gadā, katrs skolēns Ls 1,00 gadā
• Mūža biedri: par tādu kļūst, samaksājot biedra naudu par turpmākajiem 25 gadiem (biedra nauda vairs nav jāmaksā arī pēc šī laika)

 

Biedru reģistrācijas ANKETA

ANKETA (Word 2002 dokuments)

Anketu var aizpildīt elektroniski un atsūtīt uz e-pasta adresi putni@lob.lv vai izdrukāt un atsūtīt pa pastu: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010.

LOB biedra naudas apmērs līdz 2013. gada 31. decembrim un

no 2014. gada 1. janvāra

*Skolotājs var maksāt samazināto biedra naudu, ja iesaista skolēnus (skolēniem nav jābūt LOB biedriem) LOB skolu programmā “Putni un mēs” un sniedz LOB pārskatus par paveikto.

**Šādu biedra naudu, ja vēlas, var maksāt skolēni, kas līdz šim maksājuši Ls 1 kā skolu grupas biedri. Šādā gadījumā skolēns ir pilntiesīgs LOB biedrs, bet nesaņem atsevišķu žurnālu (to saņem skolu grupa). Skolēni, kas vēlas saņemt savu žurnālu, un tie, kas no jauna iestājas LOB, maksā 5 eiro gadā kā visi jaunieši. Lai darbotos skolu grupā, skolēnam nav noteikti jābūt LOB biedram.