Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Programmas
 

LOB misija ir saglabāt un nākamajām paaudzēm atstāt daudzveidīgu un labvēlīgā aizsardzības stāvoklī esošu savvaļas putnu faunu. Tādēļ biedrība īsteno vairākas ilglaicīgas putnu un to dzīvesvietu izpētes un aizsardzības, kā arī sabiedrības izglītošanas programmas.

 

Cilvēki

Vietējās grupas

Skolu programma "Putni un mēs"

Jauno ornitologu pulciņš

Spring Alive jeb "Dzīvais pavasaris"

 

Sugas

Ligzdojošo putnu monitorings

Naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs

Melnais stārķis

Baltā stārķa monitorings

Zaļās vārnas

Gājputnu atlidošana

Gada putns

Pupuķi

Ziemojošo ūdensputnu uzskaites

 

Vietas

Putniem nozīmīgās vietas

 

Biotopi un nozares

Mežu programma

Ilgtspējīgas medības