Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Baltā stārķa monitorings
 

Par programmu

Baltā stārķa monitorings Latvijā notiek kopš 1989. gada, un tajā iesaistīties var ikviens Latvijas iedzīvotājs. Monitoringa mērķis ir sekot baltā stārķa ligzdošanas sekmju izmaiņām Latvijā, skaidrot to cēloņus, sekot ligzdu novietojuma un pamatu izmaiņām.

Dažādās Latvijas vietās izvietotos parauglaukumos, kuru lielums ir ne mazāks par 100 km², brīvprātīgie novērotāji katru gadu apseko visas baltā stārķa ligzdas - gan iepriekš uzceltās, gan jaunās, reģistrējot to novietojumu (stabs, koks, ēka u.c.), pamatu (putna vai cilvēka veidotu), apdzīvotību, izaugušo mazuļu skaitu, kā arī papildu ziņas - par mazuļu vai pieaugušo putnu bojāeju un tās cēloņiem, ligzdas bojāejas iemesliem, stārķu ierašanās un aizlidošanas datumu, u.c. Pēc sezonas visi dati tiek apkopoti, rezultāti nosūtīti novērotājiem. Periodiski dati tiek publicēti arī žurnālā "Putni dabā" vai citur.

2014. gadā notiek 7. starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaite, kurā piedalās arī Latvija. Vairāk informācijas šeit.


Programmas vadītāja: Māra Janaus, tālr.: 29593800 e-pasts: ornlab@latnet.lv

 

Atbalstītāji:

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (2007-2009)

  • AS "Latvenergo" (kopš 2011)