Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Jauno ornitologu skola
 

Par programmu

Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Latvijas Universitātes Bioloģijas Institūta Ornitoloģijas laboratorija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti kopš 2012. gada februāra organizē Jauno ornitologu skolu. Skolas izveides mērķis ir veicināt jauniešu interesi par Latvijas putnu daudzveidību, ekoloģiju un izpēti. Reizi mēnesī LU Bioloģijas fakultātē notiek teorētiskas nodarbības, kuru laikā tiek apgūta putnu noteikšana, kā arī aplūkota kāda no putnu izpētes metodēm. Nodarbības beigās tiek uzdots patstāvīgais darbs, kurš jāveic līdz nākamajai tikšanās reizei. Nodarbību ietvaros notiek arī pārgājieni un nometne Jauno ornitologu skolas skolēniem.


Programmas vadītāji: Inga Freiberga, e-pasts: freiberga.inga@gmail.com, Oskars Keišs, e-pasts: oskars.keiss@lu.lv