Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB īstenotie projekti 2015. gadā 

 

Sugu izpēte un aizsardzība

Eiropas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Sugas aizsardzības plāna izstrāde mežirbei (Bonasa bonasia)

 

Teritoriju izpēte un aizsardzība

Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene

LIFE+ projekts PUTNI ĀDAŽOS "Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā "Ādaži""

 

Biotopi un nozares

MARMONI

 

Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana

LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei

LOB populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana 2015. gadā

Materiālu izstrāde par putniem valsts nozīmes vides izglītības centriem

Nometne bērniem un jauniešiem "Gribu būt ornitologs! 2015"

Putnu migrācijas brīnumainie noslēpumi

 

Projekti 2014. gadā

Projekti 2013. gadā

Projekti 2012. gadā

Projekti 2010. gadā

Projekti 2009. gadā

Projekti 2008. gadā

Projekti 2007. gadā

Projekti 2006. gadā