Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

LOB publikācijas
 

Skatīt sarakstu teksta formā | Skatīt sarakstu pēc vāku attēliem

31.12.1996. Grāmata "Latvijas meža putni"

31.12.1998. Brošūra "Latvijas mitrāji un Ramsāres konvencija"

31.12.1998. Grāmata "Latvijas lauku putni"

31.12.1999. Grāmata "Latvijas ūdeņu putni"

31.12.1999. Brošūra "Pūču uzskaites"

31.10.2003. Brošūra "Mitrāju vērtības un funkcijas"

25.03.2004. Brošūra "Kā palīdzēt putniem laukos"

31.12.2004. Grāmata "Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgās vietas Latvijā"

01.11.2005. Buklets "Putnu barošana ziemā"

01.03.2006. Buklets "Lauku piekūns - 2006. gada putns"

01.03.2006. Plakāts "Lauku piekūns - 2006. gada putns"

01.04.2006. Brošūra "Būrīši zīlītēm, mušķērājiem, baltajai cielavai, mājas strazdam, svīrei, erickiņam un dzeguzei"

31.12.2006. Plakāts "Putniem nozīmīgās vietas Latvijā"

01.04.2007. Brošūra "Būri meža pūcei, urālpūcei, apodziņam, bikšainajam apogam, meža balodim un zaļajai vārnai"

30.09.2007. Buklets "Putnu vērošana"

20.10.2007. Grāmata "Latvijas Ornitoloģijas biedrības darbības pārskats 1985-2005"

31.03.2008. Plakāts "Lielo ligzdu noteikšana"

30.07.2008. Brošūra "Balto stārķu ligzdu pamatnes"