Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Skolotājiem
 

LOB izglītības programma “Putni un mēs”

LOB izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros aicinām jebkuru interesentu piedalīties ikmēneša aktivitātēs, ko varēs veikt gan individuāli mājās, pēc skolas, kopā ar vecākiem vai arī grupās skolā, dabaszinību stundu ietvaros, interešu pulciņos vai tml.

LOB izglītības programmas darbību atbalsta SIA CEMEX.

 

Gada putna zīmējumu konkurss "Mežirbe"

Janvāra uzdevums: novēro ziemojošos ūdensputnus

Decembra uzdevums: novēro putnus pie barotavas

Novembra uzdevums: sienas žurnāls par putniem

 

Lai pieteiktos LOB izglītības programmai "Putni un mēs", lūdzu, aizpildiet šo ANKETU.

 

 

Īstenotie projekti:

Izglītojošas un atraktīvas jauniešu iesaistes un vides apziņas veicināšanas aktivitātes (2018)

Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem (2017)

Materiāli par putniem valsts nozīmes izglītības centriem

 

LOB Skolu metodiskais materiāls “Putni un mēs”

LOB Skolu metodiskais materiāls “Putni un mēs” piedāvā skolotājam mācību gada laikā kopā ar skolēniem veikt dažādas aktivitātes par putniem. Programmas metodiskais materiāls sniedz ierosinājumus pētījumiem, praktiskiem darbiem un spēlēm, kas padziļinās skolēnu zināšanas par putniem un dabu. Programmas aktivitātes, atbilstoši norisēm dabā, sadalītas divos ciklos – “Rudens”, “Ziema”, “Pavasaris” un “Vasara”, un tās paredzētas dažāda vecuma skolēniem. Programmas metodiskais materiāls izstrādāts sadarbībā ar Bērnu Vides Skolu, un tajā Jūs atradīsiet daudz ideju un noderīgas informācijas, kas palīdzēs gan stundu darbā, gan vadot ārpusklases pulciņu.

Lasīt vairāk.

 

 

Skolu darbība programmā 2016. un 2017. gadā

LOB Skolu programmā "Putni un mēs" 2016. gadā darbojas vairāk nekā 30 Latvijas skolas. LOB skolu programmas darbību atbalsta SIA CEMEX.

 

Skolu darbība programmā 2015. gadā

LOB Skolu programmā "Putni un mēs" 2015. gadā piedalījās apmēram 30 Latvijas skolas, no kurām 10 bija īpaši aktīvas. LOB skolu programmas darbību atbalstīja AS "Latvenergo".

 

Skolu darbība programmā 2011./2012. mācību gadā

LOB Skolu programmā "Putni un mēs" 2011./2012. mācību gadā piedalījās 5 Latvijas skolas. Pārskatu par skolu paveikto pagājušajā mācību gadā atradīsiet šeit (pdf).

 

Metodiskā materiāla papildinājumi 2009./2010. mācību gadam

 • Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde (pdf)

 • Dažas iespējamās tēmas zinātniski pētnieciskajiem darbiem par putniem (pdf)

 • Putnu attēli (jpg), papildināts 1. pielikums. Pievienotās sugas: koku čipste, paceplītis, dziedātājstrazds, sarkanrīklīte, vītītis, svirlītis, zeltgalvītis (iekļautas diskā "Trīsdesmit Latvijā parastu putnu sugu balsis"), zaļā dzilna ("Iepazīsti putnus pie barotavām").

 • Spēles: "Barā drošāk" (pdf), "Atrodi kāpuru" (pdf).

 • Darba lapas - "Izkrāso zivju gārni" (doc), "Izkrāso meža pīli" (doc), "Izkrāso ūdensvistiņu" (doc), "Izkrāso zivju dzenīti" (doc).

   

  Skolotāju izstrādātie materiāli:

 • Prezentācija "Iepazīsim putnus ar Jāni Baltvilku" (ppt), sagatavoja Dace Brūna, Mālpils internātpamatskola

 • Prezentācija "Mūsu mazie brāļi - putni" (ppt), sagatavoja Dace Brūna, Mālpils internātpamatskola

 • Prezentācija "Putni pie barotavām" (ppt), sagatavoja Dace Brūna, Mālpils internātpamatskola

 • Prezentācija "Putni pie barotavām" (ppt), sagatavoja Antoņina Kozlovska, Rēznas pamatskola

 • Prezentācija "Putni" (ppt), sagatavoja Smiltenes ģimnāzijas 9. klases skolniece Zane Cīrule

 • Krustvārdu mīkla - nosaki putnus pēc attēliem (doc), sagatavota pēc Ventspils Centra pamatskolas skolotājas Lienas Kukaines materiāla.

 • Putni jautājumos un atbildēs (doc), pēc Sīļukalna pamatskolas skolotājas Marijas Bernānes sagatavotā materiāla

  Materiālu papildināšana turpinās.

   

  Dažādi materiāli:

 • Plakāts "Kā es varu padarīt savus logus putniem drošus?" (.pdf)

 • Skrejlapa "Kā es varu padarīt savus logus putniem drošus?" (.pdf)

   

  Lekcijas par putniem

  Piedāvājam arī dažādas lekcijas par putniem – sākot ar vispārēju ieskatu Latvijas putnu faunā un beidzot ar ieteikumiem, kā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu par putniem. Katras lekcijas ilgums ir 40 minūtes, tās lasa ornitologi.

  Lasīt vairāk.

   

  Dziedošas putnu rotaļlietas

  Sadarbībā ar Lielbritānijas Karalisko Putnu aizsardzības biedrību piedāvājam Jums arī iegādāties jaunus, interesantus un izglītojošus materiālus, kas skolēniem palīdzēs apgūt putnu noteikšanu – dziedošas putnu rotaļlietas. Rotaļlietas izgatavotas atbilstoši putna dabiskajam izskatam (gandrīz 30 putnu sugu), un, tās paspiežot, atskan atbilstošās putna sugas balss ieraksts. Šis piedāvājums īpaši saistošs būs sākumskolai.

  Ar visu SIA "Motacilla" veikalā pieejamo putnu rotaļlietu piedāvājumu varat iepazīties šeit.

   

  Putnu migrācijas spēles:

  1. Bezdelīgas migrācijas spēle

  2. Baltā stārķa migrācijas spēle

   

  Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums: e-pasts: putni@lob.lv.  

 •