Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Ziedo Latvijas putniem!
 

Cīrulis gaisā, mednis mežā, lakstīgala ievu krūmā un stārķis staba galā - putni ir mums visapkārt un priecē ar savām dziesmām, skaisto izskatu un vienkārši to, ka viņi ir. Bet būt putnam mūsdienās nav viegli - neapdomīga mežizstrāde iznīcina putnu ligzdas un ligzdošanas vietas, arvien augošās pilsētas atņem laukus un pļavas griezēm un cīruļiem, izglītības trūkums putnus pārvērš "kaitēkļos"... Ziedojot Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Tu vari piedalīties putnu un to dzīvesvietu aizsardzībā, kā arī palīdzēt sabiedrības izglītošanā.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir lielākā dabas aizsardzības nevalstiskā organizācija Latvijā. Mūsu misija ir saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. LOB apvieno gan profesionālus ornitologus, gan visdažādāko profesiju dabas draugus, skolēnus un pensionārus, kam visiem rūp Latvijas putnu liktenis.

Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu! Turklāt LOB sabiedriskā labuma statuss dod iespējas ziedotājiem iegūt nodokļu atlaides.

 

Ziedot LOB darbības atbalstam vai konkrētam mērķim var ar pārskaitījumu:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Reģ. nr.: 40008002230

Banka: AS "Swedbank"

Bankas kods: HABALV22

Konts: LV34HABA000140J035491

 

Ziedojot konkrētam mērķim, lūdzu, norādiet, kuru no LOB aktivitātēm vēlaties atbalstīt! Ja neesat LOB biedrs, veicot pārskaitījumu, lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju, lai varam ar Jums sazināties.

 

Ziedotāji un atbalstītāji 2014. un 2015. gadā

 

 

LOB programmas, kam vajadzīgs vislielākais atbalsts

Zaļā vārna

Zaļo vārnu liktenis ir Tavās rokās! Foto: Ilze Priedniece

 

Viens no nozīmīgākajiem LOB ilgtermiņa darbiem ir zaļās vārnas izpētes un aizsardzības programma, kas līdz šim ļāvusi mums paglābt no izmiršanas Latvijā šos krāšņos un pirms vairākām desmitgadēm tik bieži sastopamos putnus (bijuši vairāki tūkstoši). Pateicoties pastāvīgam darbam gandrīz 20 gadu ilgumā, Pierīgas mežos ir saglabājusies neliela, bet stabila zaļo vārnu populācija – apmēram 20 pāru. Citur Latvijā šo putnu ligzdas mūsdienās vairs nav atrastas.

Svarīgākais LOB uzdevums 2016. gadā būs zaļo vārnu programmas aizvadīto 18 gadu darba pieredzes apkopojums, lai izstrādātu šīs sugas aizsardzības plānu. Plāns vajadzīgs, lai turpmāk valsts līmenī varētu nodrošināt vajadzīgās darbības zaļās vārnas saglabāšanai Latvijā. Papildus nākamajā gadā turpināsim arī ikgadējos lauka darbus – zaļo vārnu būru uzturēšanu un pārbaudi, aizsardzību pret postījumiem, sekošanu ligzdošanas sekmēm, mazuļu gredzenošanu un pieaugušo putnu gredzenu nolasīšanu.

 

Melnais stārķis

Melnais strāķis Ciconia nigra ar mazuļiem. Foto: M. Maskalāns

 

Melnais stārķis (gandrs, goris) ir viena no ievērojamākajām un joprojām arī viena no vissliktāk zināmajām Eiropas lielajām putnu sugām, kaut gan kopš 1993. gadā tieši Latvijā uzsāktās šīs sugas starptautiskās izpētes programmas sākšanas par tā dzīvesveidu ir uzzināts ļoti daudz jauna.

Latvijā ligzdo 500-700 melno stārķu pāru, bet to skaits kopš 20. gs. 90. gadu sākuma ir samazinājies apmēram par trešo daļu. Stārķu skaita lejupslīdē būtiska loma bijusi mežsaimnieciskajai darbībai un tās izraisītajam traucējumam, taču pēdējo gadu pētījumi liecina par ķīmiskā piesārņojuma negatīvo ietekmi.

Programmas ietvaros katru gadu tiek apsekotas melno stārķu ligzdas, lai novērtētu ligzdošanas sekmes un tās ietekmējošos faktorus.

 

Vietējās grupas

 

LOB Rīgas vietējās grupas Ķengaraga ekspedīcijas dalībnieki Daugavas malā netālu no Mazjumpravmuižas. Foto: Agnis Bušs

 

LOB vietējā grupa ir LOB biedri, kas apvieno savu interesi par putniem ar mērķtiecīgu aktivitāšu veikšanu savvaļas putnu aizsardzībā, izpētē un sabiedrības izglītošanā šajās jomās.

LOB vietējo grupu darbības galvenais uzdevums ir aktīvi atbalstīt LOB mērķu īstenošanu un iesaistīt LOB biedrus un citus interesentus putnu aizsardzības, izpētes un sabiedrības izglītošanas aktivitātēs.

Vietējās grupas ir nozīmīgs posms komunikācijā starp LOB un iedzīvotājiem Latvijas rajonos. Šobrīd darbojas 5 LOB vietējās grupas - Rīgā, Jūrmalā, Cēsīs, Litenē (Gulbenē) un Madonā.

 

 

Ziedot LOB darbības atbalstam vai konkrētam mērķim var ar pārskaitījumu:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Reģ. nr.: 40008002230

Banka: AS "Swedbank"

Bankas kods: HABALV22

Konts: LV34HABA000140J035491

 

Ziedojot konkrētam mērķim, lūdzu, norādiet, kuru no LOB aktivitātēm vēlaties atbalstīt! Ja neesat LOB biedrs, veicot pārskaitījumu, lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju, lai varam ar Jums sazināties.